EIDHR

Trajanje projekta: 1. januar 2017 – 31. decembar 2019. godine                         

Projekat implementira: Udruženje građana Vive Žene, Tuzla                                              

Partner: Pozorište mladih Tuzle

Područje implementacije projekta: Brčko Distrikt, Općina Bratunac i Grad Tuzla

Projekat finansira: Evropska unija u Bosni i Hercegovini


Projekat koji je od izuzetnog značaja za razvoj naše organizacije, ali i razvoj dramskog odgoja kao modela promjene društvene svijesti jeste projekat „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ kojeg u periodu od 1.januara 2017. do 31.decembra 2019. godine implementira Udruženje „Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle a kojeg finansira Evropska unija.  Njegov opći cilj je smanjiti rodno uvjetovano nasilje kroz aktivno sudjelovanje dječaka i djevojčica u poticanju i promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

Ključne komponente projekta:

 • Animirati 300 dječaka i djevojčica da postanu aktivni sudionici u prevenciji nasilja, a posebno rodno uvjetovanog nasilja kroz povećanje ličnih vještina i kompetencija
 • Dodatno osposobiti 30 dječaka i djevojčica za vršnjačke edukatore u aktivnostima sprječavanja nasilja i rodne ravnopravnosti u društvu.
 • Povećati javnu svijest građana/ki o važnosti poštovanja različitosti, tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti.

  Ciljne skupine projekta: 300 dječaka i djevojčica iz šest osnovnih škola u Tuzli, Brčkom i Bratuncu, uzrasta od 13 do 18 godina (u Brčko distriktu: Deseta OŠ Bijela, Treća OŠ i Peta OŠ; OŠ „Branko Radičević“ u Bratuncu; u Tuzli Katolički školski centar „Sveti Franjo“ Tuzla, i OŠ „Sjenjak“).

Rezultati koji se očekuju provedbom projekta:

 • Oko 300 dječaka i djevojčica iz ciljanih zajednica će poboljšati vještine i znanja u rješavanju konflikta, a naročito onih koji su zasnovani na rodnoj neravnopravnosti.
 • 30 dječaka i djevojčica će razviti dodatne vještine i znanja za provođenje vršnjačke edukacije i prevenciju nasilja u svojim zajednicama.
 • 1500 mladih učestvovat će u aktivnostima podizanja javne svijesti o važnosti promicanja nenasilja, uzajamnog uvažavanja i tolerancije.

O okviru projekta nastale su sljedeće pozorišne predstave/igrokazi:

 • ISKORAK (2017)
 • Kad postanem kralj (2018)
 • Dio slagalice (2018)
 • PAT (2018)
 • Kako sačuvati Ivicu i Maricu (2019)
 • Sretni kraljević (2019)

Sve predstave izvođene su u Tuzli i Brčkom za djecu, mlade i odrasle. Nakon svake predstave realizovani su okrugli stolovi sa publikom.