PREDSTAVE      FILMOVI      DRAMSKI STUDIO

Block
Pozorište mladih Tuzle
Dramski studio

Dramski studio

Za djecu, mlade i odrasle

U cilju ostvarenja svoje misije, Pozorište mladih Tuzle svake godine kontinuirano realizuje projekat Dramski studio za djecu, mlade i odrasle, idejnog tvorca i autora Adnana Mujkića (predsjednik udruženja).

Promotivni materijal – Dramski studio

Koncept projekta

Na početku svake godine, realizuje se upis djece, mladih i odraslih u jednogodišnji proces edukacije.

Tokom jedne godine, polaznici rade raspoređeni u mlađu, stariju i grupu srednjeg uzrasta i to prolazeći radionice: glume, plesa, muzike, scenografije i kostimografije. Svaka tri mjeseca polaznici imaju javne prezentacije na kojima prezentuju stečeno znanje. Na kraju jednogodišne edukacije realizuje se završna javna prezentacija putem koje polaznici prezentuju znanje koje su stekli u toku rada cijele početne faze.

Pozorište mladih Tuzle formira Komisiju za ocjenjivanje sastavljenju od stručnjaka iz prakse, koja ocijeni sve polaznike, a oni koji su zadovoljili kriterij rada, dobijaju Cerfitikat o završenoj početnoj fazi. 

Prezentacije Dramskog studija – Fotogalerija 

Napredna faza

Nakon završene početne faze, polaznici pohađaju naprednu fazu gdje se tokom sljedeće godine bave temama:

 • Istraživanje i prepoznavanje problema djece i mladih u njihovom okruženju te izrada i pisanje scenarija za pozorišnu predstavu koja za podlogu ima aktuelnu problematiku djece i mladih,
 • Izrada kostima, scenografije, muzike i koreografija za predstavu sa navedenom tematikom,
 • Edukacija na polju pisanja projekata i proces pronalaska sponzora za predstavu,
 • Rad sa medijima, marketinška kampanja i najava predstave. 

Kao treneri/edukatori u projektu angažuju se mladi diplomirani glumci, a povremeno se angažuju i studenti glume i produkcije kao saradnici u radu. U slučaju potrebe, dodatno se angažuju psiholozi, pedagozi, profesori jezika, ekonomisti, pravnici, žurnalisti, te rehabilitatori i specijalni edukatori, koreografi, fitnes treneri, lutkari kao i osobe iz kulturnog i javnog života BiH.

Pozorište mladih Tuzle za realizaciju svojih projekata primjenjuje specifičan oblik vršnjačkog obrazovanja, koji prati najsavremenije trendove obrazovanja mladih u svijetu. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek rado uče od bliskih osoba, odnosno od osoba njhovog uzrasta.

Model vršnjačkog obrazovanja omogućava sljedeće komponente:

 • Okupira duh i tijelo u kritičnom pubertetskom i adolescentom dobu i ne dopušta im da svoju energiju i pažnju usmjete na negativne modele ponašanja i djelovanja

 • Kroz akciju i scensko djelovanje, mladi se educiraju o različitim temama, živeći neke druge životne sudbine, mladi sasvim jasno uočavaju razlike između dobra i zla

 • Mladi su ujedinjeni zakonima umjetnosti u kojima je isključena vjersko – religijska, društvena, ekonomsko – finansijska i svaka druga diskriminacija

Potrebno je naglasiti

Dramski studio za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle kao sporedni cilj ima osposobljavanje za glumu. On prije svega ima za cilj da kroz pozorišnu umjetnost oslobodi polaznike vlastitih mana i strahova, da postigne slobodu javnog nastupa, upoznavanje vlastitih kvaliteta i mogućnosti, te da u konačnosti  razvije samopouzdanje kod svih polaznika što je dragocjeno i u životu, ali i u svim budućim profesijama!

Kroz dramski odgoj do sada smo edukovali preko 3500 djece i mladih, te odigrali nekoliko stotina pozorišnih predstava na području BiH, Srbije, Hrvatske, Italije, Njemačke, Belgije, Holandije i drugih.

Sve predstave Pozorišta mladih Tuzle su edukativnog karaktera, a teme kojima se bave predstave nastaju kao rezultati istraživanja potreba koje realizuju polaznici.Na ovaj način djeci i mladima se predstavljaju pozorišne predstave sa aktuelnim generacijskim temama, ali im je zajedničko što su nastale kao rezultat rada mladih talentovanih ljudi. 

Neke od dosadašnjih tema obrađenih kroz pozorišne predstave su: pubertet kao začetak nasilja kod djece i mladih, problemi odrastanja, ovisnost o narkoticima kod mladih, ovisnost o internetu, suočavanje sa prošlošću, nacionalizam, ratna trauma, PTSP, nacionalne manjine u BiH, djeca ulice, prosjačenje, trgovina ljudima, beskućnici, djeca bez roditeljskog staranja, hraniteljske porodice, vršnjačko nasilje, nasilje nad ženama, nasilje nam starima, nasilje u porodici, školstvo i pedagogija straha, reproduktivno zdravlje, HIV, djeca oboljela od leukemije, zabrana fizičkog kažnavanja djece u odgoju, migracije, ilegalni prelasci granice, azilanstki centri, samopovređvanje, nezaposlenost mladih.

Zašto upisati Dramski studio

Za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle?

 • Naučite razviti i izraziti svoje emocije
 • Steknete sigurnost i samopouzdanje
 • Razvijete i oslobodite maštu i kreativni potencijal
 • Poboljšate govorne, prezentacijske, retoričke vještine
 • Pokrenete tjelesne i motoričke sposobnosti
 • Spoznate tumačenje govora tijela
 • Osnažite spobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja
 • Izgradite odgovornost, toleranciju, empatiju
 • Otkrijete humana, moralna i etička uvjerenja
 • Razumijete nenasilnu komunikaciju
 • Ohrabrite se za ulazak u sukob i izlazak iz sukoba
 • Uvidite važnosti i pravila timskog rada
 • Spoznate sebe, da biste lakše spoznali druge
 • Vrednujete sebe kako bi i sami bili vrednovani
 • Upoznate ljepote glumačke profesije.

Rezultati rada

Lista izdvojenih dosadašnjih rezultata

 • Uspješan rad sa djecom i mladima od 2004. godine
 • Preko 8500 edukovanih polaznika specifičnim metodama dramskog odgoja
 • Tim od 20 edukovanih stručnjaka za dramsko-pedagoški rad sa djecom i mladima
 • Više od 250 aktivnih članova godišnje
 • Preko 70 socijalno-angažovanih pozorišnih predstava
 • Više od 50 prvih nagrada osvojenih na festivalima u regiji i Evropi
 • Više od 3000 odigranih pozorišnih predstava za učenike osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona
 • Kontinuirana saradnja sa Gradom Tuzla i članstvo u Vijeću mladih grada Tuzle
 • Saglasnost za rad od Pedagoškog zavoda TK i Ministarstva obrazovanja i nauke TK
 • Memorandum o strateškoj saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK
 • Iskustvo u partnerskoj implementaciji projekata Evropske unije
 • Partnerstvo sa domaćim i međunarodnim organizacijama i kulturno-obrazovnim ustanovama, članstvo u mrežama i asocijacijama mladih u BiH i Evropi

I još mnogo razloga…

Video prilog o Dramskom studiju Pozorišta mladih Tuzle

Velika porodica Mladih Tuzle čeka na Vas!

Radujemo se susretu sa Vama!

Za više informacija o studiju kao i upisu u Dramski studio za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle budite slobodni kontaktirati nas pozivom klikom na dugme u nastavku.

POZORIŠTE MLADIH TUZLE

Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250022930071

Identifikacioni broj:
4209890760008

REZERVACIJE KARATA

Karte je moguće rezervisati putem poziva na broj +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Karte preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.

Ne propustite!

Čitajte kraće tekstove o kulturnim i projektnim aktivnostima unutar Pozorišta mladih Tuzle na našoj facebook stranici.