PREDSTAVE      FILMOVI      DRAMSKI STUDIO

Block
Historijat osnivanja
Pozorišta mladih Tuzle

Priča o osnivanju

Priča Pozorišta mladih Tuzle počinje se pričati 2006. godine od strane Udruženja „Mladi Tuzle” Tuzla i grupe studenata glume i produkcije sa Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. S obzirom na to da je oblast za kulturu i umjetnost u okviru Udruženja „Mladi Tuzle” Tuzla iz godine u godinu postala izuzetno jaka produkcijom različitih pozorišnih predstava, došlo se na ideju da se pomenuta oblast izdvoji i registruje kao zasebno udruženje koje će se baviti kulturom i umjetnošću za djecu i mlade.

Osnivanju Pozorišta mladih Tuzle prethodila je dvogodišnja kampanja o osnivanju istog, u okviru  koje se u periodu od 2006. do 2008. godine realizovale različite aktivnosti:

Formiranje koordinacionog i umjetničkog odbora

Koordinacioni odbor činili su Halida Hasanagić i Adnan Mujkić ispred Udruženja „Mladi Tuzle” Tuzla i Armin Ćatić, ispred Akademije dramskih umjetnosti Tuzla. Umjetnički sastav činili su studenti glume u klasi profesora Miralema Zubčevića: Vesna Kurtović, Fatima Džaferović, Mirza Ćatibušić, Nedim Malkočević, Elvis Jahić i Adnan Mujkić, te studenti produkcije: Mirza Softić i Irfan Brković.

Anketa, mišljenje građana Tuzle o potrebi osnivanja pozorišta za djecu i mlade

Jedna od prvih stvari koja je urađena je anketa građana Tuzle, koji su za dva dana na ulicama Tuzle sa 11 000 potpisa dali podršku ideji o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle.

Istraživanje stanja u zajednici

Kao prateća, a pri tome vrlo bitna aktivnost, bilo je istraživanje stanja na terenu koje je rada (2006. godine) pokazalo da:

  • Tuzla je grad sa oko 160 000 stanovnika – a nema više od jednog priznatog pozorišta
  • Tuzla je grad koji ima 17 srednjih i 23 osnovne škole – a nema kontinuiranu edukaciju za djecu i mlade na polju kulture i umjetnosti – dramski studio
  • Tuzla ima Univerzitet sa oko 10 000 studenata – a nema pozorišnih predstava za mlade
  • Tuzla ima četiri plesna kluba – a nema slobodnu scenu za besplatnu prezentaciju rada
  • Tuzla ima osnovnu i srednju Muzičku školu – a nema salu za održavanje koncerata
  • Tuzla ima Građevinsko – geodetsku školu sa smjerom „likovni tehničar” – a nema slobodni izložbeni prostor za izlaganje radova
  • Tuzla ima Foto klub – Sjedište foto Saveza BiH je u Tuzli – a nema slobodni prostor za kontinuirano izlaganje radova
  • Tuzla ima Akademiju dramskih umjetnosti –  a nema studentsku scenu za izvođenje ispitnih predstava niti strategiju za zapošljavanje mladog kadra
  • Tuzla ima oko 39 000 djece i mladih ljudi – a nema strategiju za mlade!

Pronalazak prostora za administrativni i umjetnički rad pozorišta za djecu i mlade

Sa JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona potpisan je Protokol o saradnji koji je za administrativni rad obezbijedio podrumsku prostoriju svoje ustanove, te prostor velike scene za igranje predstava u budućnosti po Protokolu o saradnji o realizaciji umjetničkih projekata od značaja za razvoj kulture i umjetnosti Tuzlanskog kantona. Saradnja je trajala od 2006. godine do marta 2017. godine.

Povezivanje sa ustanovama kulture, umjetnosti i obrazovanja i dobijanje stručnih mišljenja 

S druge strane, iz cijele BiH i regije pristigla su pisma podrške od strane različitih ustanova, udruženja, fondacija (ukupno 27 pisama podrške). Dodatno je potpisan Protokol o saradnji sa centrima kulture u Kalesiji, Lukavcu, Živinicama, Srebreniku, Kladnju, Banovićima.

Izrada elaborata o opravdanosti osnivanja Pozorišta mladih Tuzle

Svi rezultati istraživanja stavljeni su u elaborat opravdanosti osnivanja. Elaborat je sačinjavao opis misije, cilja, metodologije rada, repertoarske politike, misije, vizije, broje djece i mladih u Tuzli, broj osnovnih i srednjih škola kao budućih direktnih korisnika programa, prijedloge ostvarene i buduće saradnje i sl. Izradom elaborata rukovodio je koordinacioni odbor projekta.

Izrada pravnih akata i proces registracije u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK

Nakon izrade elaborata o osnivanju, isti je prezentovan Vladi Tuzlanskog kantona (Uredu za saradnju sa mladima) i Općini Tuzla (Službi za društvene djelatnosti) sa ciljem provjere mogućnosti osnivanja Pozorišta mladih Tuzle kao javne ustanove. S obzirom da su to bile nerealna očekivanja u tom trenutku, koordinacioni odbor je angažovao pravnike koji su poštujući Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH  izradili Statut, pravilnike o radu, pokrenuli proces osnivačke skupštine, te ostale prateće akte i registrovali Pozorište mladih Tuzle kao nevladinu, apolitičnu i neprofitnu organizaciju.

Realizacija ispitnih studentskih projekata Akademije dramskih umjetnosti Tuzla 

U okviru projekta o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle realizovano je izvođenje pozorišnih različitih predstava koje su bile prve predstave na repertoaru Pozorišta mladih Tuzle. To su predstave: San ljetne noći, Beogradska trilogija, Orkestar Titanic i Žena mi se zove Zlatko

Produkcija predstave „Petar Pan” od strane mladih za mlade 

Predstava „Petar Pan” može se smatrati pričom o odrastanju djece, ali s druge strane pričom o odrastanju jedne nove ideje, nove misije, pravca djelovanja sa djecom i mladima. Kroz navedenu predstavu u kojoj je igralo 60 djece i mladih ljudi, javnosti se prezentovala misija budućeg Pozorišta mladih Tuzle, te čin svečanog osnivanja.

U martu 2008. godine, nakon dvije godine rada na analizi tržišta i izradi elaborata o osnivanju, došlo je do pravnog osnivanja Pozorišta mladih Tuzle kao nevladine, neprofitne i apolitične organizacije koja ima svoje Rukovodstvo i lidere. Osnivači Pozorišta mladih Tuzle su Udruženje „Mladi Tuzle“ kao pravno lice i grupa studenata glume i produkcije kao fizička lica. Od tada pa sve do danas Udruženje Mladi Tuzle” Tuzla i Pozorište mladih Tuzle imaju partnerski odnos u svim projektima od značaja za djecu i mlade!

Finansijsku podršku projektu osnivanja Pozorišta mladih Tuzle omogućio je TALDi Tuzla (2007), a saglasnost za korištenje imena Tuzle dala je Općina Tuzla.

Dozvola Grada Tuzla – Skenirani dokument

POZORIŠTE MLADIH TUZLE

Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250022930071

Identifikacioni broj:
4209890760008

REZERVACIJE KARATA

Karte je moguće rezervisati putem poziva na broj +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Karte preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.