Dramski studio

Dramski studio za djecu, mlade i odrasle

U cilju ostvarenja svoje misije, Pozorište mladih Tuzle svake godine kontinuirano realizuje projekat Dramski studio za djecu, mlade i odrasle (Idejni tvorac i autor: Adnan Mujkić).

Projekat je koncipiran tako da na početku svake godine, realizujemo upis djece,  mladih i odraslih  u jednogodišnji proces edukacije. Tokom jedne godine, polaznici rade raspoređeni u mlađu, stariju i grupu srednjeg uzrasta i to prolazeći radionice: glume, plesa, muzike, scenografije i kostimografije. Svaka tri mjeseca polaznici imaju javne prezentacije na kojima prezentuju stečeno znanje. Na kraju jednogodišne edukacije realizuje se završna javna prezentacija putem koje polaznici prezentuju stečeno znanje tokom početne faze rada. Pozorište mladih Tuzle formira Komisiju za ocjenjivanje sastavljenju od stručnjaka iz prakse, koja ocijeni sve polaznike, a oni koji su zadovoljili kriterij rada, dobijaju Cerfitikat o završenoj početnoj fazi. 

Nakon završene početne faze, polaznici pohađaju Naprednu fazu gdje se tokom sljedeće godine bave temama: Istraživanje i prepoznavanje problema djece i mladih u njihovom okruženju te izrada i pisanje scenarija za pozorišnu predstavu koja za podlogu ima aktuelnu problematiku djece i mladih; izrada kostima, scenografije, muzike i koreografija  za predstavu sa navedenom tematikom; edukacija na polju pisanja projekata i proces pronalaska sponzora za predstavu; rad sa medijima, marketinška kampanja i najava predstave. 

Kao treneri ( Edukatori ) u projektu angažuju se mladi diplomirani glumci, a povremeno se angažuju i studenti glume i produkcije kao saradnici u radu. U slučaju potrebe, dodatno se angažuju psiholozi, pedagozi, profesori jezika, ekonomisti, pravnici, žurnalisti, te rehabilitatori i specijalni edukatori, koreografi, fitnes treneri, lutkari kao i osobe iz kulturnog i javnog života BiH.

Pozorište mladih Tuzle za realizaciju svojih projekata primjenjuje specifičan oblik vršnjačkog obrazovanja, koji prati najsavremenije trendove obrazovanja mladih u svijetu. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek rado uče od bliskih osoba, odnosno od osoba njhovog uzrasta. Model vršnjačkog obrazovanja omogućava sljedeće komponente:

 • Okupira duh i tijelo u kritičnom pubertetskom i adolescentom dobu i ne dopušta im da svoju energiju i pažnju usmjete na negativne modele ponašanja i djelovanja
 • Kroz akciju i scensko djelovanje, mladi se educiraju o različitim temama, živeći neke druge životne sudbine, mladi sasvim jasno uočavaju razlike između dobra i zla
 • Mladi su ujedinjeni zakonima umjetnosti u kojima je isključena vjersko – religijska, društvena, ekonomsko – finansijska i svaka druga diskriminacija

Potrebno je naglasiti da Dramski studio za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle kao sporedni cilj ima osposobljavanje za glumu. On prije svega ima za cilj da kroz pozorišnu umjetnost oslobodi polaznike vlastitih mana i strahova, da postigne slobodu javnog nastupa, upoznavanje vlastitih kvaliteta i mogućnosti, te da u konačnosti  razvije samopouzdanje kod svih polaznika što je dragocjeno i u životu, ali i u svim budućim profesijama!

Kroz dramski odgoj do sada smo edukovali preko 3500 djece i mladih, te odigrali nekoliko stotina pozorišnih predstava na području BiH, Srbije, Hrvatske, Italije, Njemačke, Belgije, Holandije… 

Sve predstave Pozorišta mladih Tuzle su edukativnog karaktera, a teme kojima se bave predstave nastaju kao rezultati istraživanja potreba koje realizuju polaznici.Na ovaj način djeci i mladima se predstavljaju pozorišne predstave sa aktuelnim generacijskim temama, ali im je zajedničko što su nastale kao rezultat rada mladih talentovanih ljudi. 

Neke od dosadašnjih tema obrađenih kroz pozorišne predstave su: pubertet kao začetak nasilja kod djece i mladih, problemi odrastanja, ovisnost o narkoticima kod mladih, ovisnost o internetu, suočavanje sa prošlošću, nacionalizam, ratna trauma, PTSP, nacionalne manjine u BiH, djeca ulice, prosjačenje, trgovina ljudima, beskućnici, LGBT prava, djeca bez roditeljskog staranja, hraniteljske porodice, vršnjačko nasilje, nasilje nad ženama, nasilje nam starima, nasilje u porodici, školstvo i pedagogija straha, reproduktivno zdravlje, HIV, djeca oboljela od leukemije,  zabrana fizičkog kažnavanja djece u odgoju, migracije, ilegalni prelasci granice, azilanstki centri, samopovređvanje, nezaposlenost mladih.

Naši rezultati rada pokazali su da Plan i program Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle omogućava polaznicima da:

 • izraze i razviju svoje emocije, afinitete, sposobnosti i stavove
 • steknu sigurnost i samopouzdanje
 • razviju i oslobode maštu, kreativni i stvaralački potencijal
 • razviju govorne, prezentacijske i retoričke vještine i sposobnosti
 • razviju tjelesne i motoričke sposobnosti
 • tumače govor tijela
 • razviju sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja, odgovornost i toleranciju
 • razviju humana moralna i etička uvjerenja i obrasce ponašanja
 • razumiju i prihvate međuljudske odnose, interakcije i ponašanje
 • nauče sposobnosti saradnje i timskog rada
 • nauče vrednovati sebe kako bi i sama bili cijenjeni i vrednovani.

Neki od naših dosadašnjih rezultata rada:

 • Preko 3500 edukovanih polaznika
 • Godišnje na edukaciji polaznika radi tim od 20 edukovanih stručnjaka 
 • Godišnje imamo oko 250 aktivnih članova uzrasta od 6 do 30 godina
 • Do sada imamo više od 60 socijalno-angažovanih pozorišnih predstava
 • Više od 65 prvih nagrada osvojenih na festivalima u regiji i Evropi
 • Više od 5000 odigranih pozorišnih predstava za učenike osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona
 • Preporuka za rad od Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona
 • Saglasnost Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona
 • Partnerstvo sa domaćim i međunarodnim organizacijama i ustanovama.