PREDSTAVE      FILMOVI      DRAMSKI STUDIO

Block
Edukativni programi
Zadaci i ciljevi

Namjena edukativnih programa:

 • kreiranje, organizacija i realizacija različitih oblika edukacije djece, mladih i odraslih na svim poljima umjetnosti i multimedije kako bi se unaprijedili njihovi postojeći talenti i potencijali i to putem radionica, seminara i drugih oblika edukacije unutar Udruženja, u školama, drugim organizacijama, institucijama i sl.
 • kreiranje i realizacija edukacijskih programa u oblastima komunikacijskih, prezentacijskih i retoričkih vještina, menadžmenta životnih vještina, besjedništva i govorništva, poslovne komunikacije, govora tijela, pisanja projekata, biznis planova, instruktivne nastave i drugim oblastima;
 • realizacija edukacijskih programa za prosvjetne radnike, stručne saradnike u školama, voditelje dramskih sekcija i klubova;
 • primjena dramskih metoda u nastavi, te drame i teatra u obrazovanju, u skladu sa svjetskim standardima i principima;
 • realizacija edukacijskih programa za odrasle prema andragoškim načelima i principima cjeloživotnog učenja;
 • afirmacija i popularizacija svih oblika primijenjenog teatra uključujući tehnike forum teatra, playback teatra, obrazovnog teatra, ambijentalnog teatra, procesne drame te kreiranje novih eksperimentalnih oblika teatra;
 • afirmacija, unapređenje i poboljšanje teorije i prakse pedagogije umjetnosti s posebnim naglaskom na dramski odgoj, uz uvažavanje općih pedagoških zakonitosti, načela i principa;
 • povezivanje dramsko-pedagoškog djelovanja s unapređenjem postojećih i kreiranjem novih oblika institucionalnog odgojno-obrazovnog djelovanja;
 • razvijanje programa za popularizaciju uloge umjetnosti u prevenciji poremećaja u ponašanju, kreiranja inkluzivne kulture i razvoja inkluzivne prakse, suzbijanja diskriminacije, osiguranja ravnopravnosti, zaštite dječjih i ljudskih prava, prevencije nasilja i drugih značajnih socijalnih pitanja;
 • uspostavljanje saradnje s drugim organizacijama, ustanovama i institucijama koje se bave istom ili sličnom djelatnošću;
 • razvijanje programa i modula za njegovanje umjetnosti kao iscjeliteljskog, terapijskog i rehabilitacijskog procesa i podsticanje individualnog razvoja životnog potencijala putem kreativnosti i kreativnog izražavanja;
 • edukacija i razvijanje svijesti o sadržini i značaju humanosti, kreativnosti i građanskog društva;
 • pripremanje, recenziranje i izdavanje knjiga, udžbenika, monografija, priručnika, publikacija, časopisa, naučnih i stručnih radova, članaka i drugih oblika izdavačke djelatnosti u oblasti dramskog odgoja, dramske pedagogije i pedagogije umjetnosti;
 • organizacija i suorganizacija različitih oblika naučnog, stručnog i istraživačkog rada u području umjetničko-pedagoškog djelovanja uključujući kongrese, konferencije, simpozije, javne tribine, skupove i druge oblike;
 • pružanje mogućnosti mladim i odraslim za obavljanje različitih oblika mentorirane prakse i/ili stručnog angažmana u aktivnostima edukacijskih programa u slučaju da se za istim javi potreba;
 • zaštita intelektualnog i materijalnog vlasništa Udruženja od bilo koje vrste zloupotrebe.

POZORIŠTE MLADIH TUZLE

Mjesto sigurnog odrastanja

Transakcijski račun:
(Raiffeisen bank dd BiH)
1610250022930071

Identifikacioni broj:
4209890760008

REZERVACIJE KARATA

Karte je moguće rezervisati putem poziva na broj +387 61 365 600 (svakim danom od 9.00h do 16.00h)

Karte preuzeti na biletarnici Pozorišta mladih Tuzle.