Dani Mladih Tuzle

Dani Mladih Tuzle je festival u vlastitoj produkciji i obilježava se kontinuirano od 2005. godine.  Cilj festivala je obilježiti godišnjicu osnivanja Udruženja “Mladi Tuzle” i Pozorišta mladih Tuzle. Program se koncipira tako da se vodi računa o sadržajima za različite uzraste publike ( Obavezno se moraju naći sadržaji za djecu, mlade ali i odrasle. Uglavnom se vodi računa o tome da sadržaji budu različiti: edukativni, kulturno-umjetnički, promotivni i svake godine se obilježavaju pod nekim od slogana aktuelnim za tu godinu i fazu odrastanja djece i mladih. Tako su dosadašnji Dani mladih Tuzle obilježeni prvobitno u oktobru svake godine u čast premijere prve predstave Pozorišta mladih Tuzle, a kasnije se manifestacija prebacuje za mart svake godine i do sada je obilježena  pod sloganima:

 • 1.Dani Mladih Tuzle 2005 – Odavde do sna
 • 2.Dani Mladih Tuzle 2006 – Budućnost kakvu želim
 • 3.Dani Mladih Tuzle 2007 – Jer čuda postoje 
 • 4.Dani Mladih Tuzle 2008 – On bi da se IGLA pozorišta, ali ne NA ULICI
 • 5.Dani Mladih Tuzle 2009 – Svi su jednaki, neki nisu jednakiji
 • 6.Dani Mladih Tuzle 2010 –  Mladi za mlade
 • 7.Dani Mladih Tuzle 2011 – Tražim svoje mjesto pod suncem
 • 8.Dani Mladih Tuzle 2012 – Različiti 
 • 9.Dani Mladih Tuzle 2013 – Drugi  i drugačiji
 • 10. Dani Mladih Tuzle 2014 – Mjesto sigurnog odrastanja
 • 11.Dani Mladih Tuzle 2015 – Imam 11 godina i sve što nemam zamislim da imam!
 • 12.Dani Mladih Tuzle 2016 – Možda je vaše nebo, ali naša su krila
 • 13.Dani Mladih Tuzle 2017 – Mi smo ono što neprestano činimo
 • 14.Dani Mladih Tuzle 2018 – Čarolije traje…
 • 15.Dani Mladih Tuzle 2019 – Ono što volimo, ono što pamtimo
 • 16. Dani Mladih Tuzle 2020- Godine kreativne (samo)spoznaje
 • 17. Dani Mladih Tuzle 2021- Opet, ponovo, zajedno

Svake godine za vizuelni identitet manifestacije bira se boja godine, te su u toj boji dizajnira kompletan promotivni materijal. Od 2014. godine glasanjem članova biraju se najaktivniji članovi koji su dugoročno doprinijeli razvoju Mladih Tuzle. 

Do sada su za Najaktivnije članove/članice proglašeni:

 • Amila Beširović za period do 2014. godine 
 • Benjamin Avdić za period do 2015.
 • Anela Huremović za period do 2016.
 • Nadina Zubčević i Dženana Pačariz za period do 2017.
 • Hana Džaferović, Sanja Vuleta, Dejan Gegić i Kenan Salkić za period do 2018.
 • Kemal Fazlić, Adnan Džekić, Nermin Brković i Amila Šećerbegović za period do 2019.
 • Melisa Telarević Ramić , Emina Morankić , Emin Turalić i Azur Delić za period do 2020.
 • Maida Hamzić, Amra Dedić i Ademir Omerćehajić za period do 2021.

Specijalna priznanja za doprinos u razvoju organizacije dobili su:

 • Halida Hasanagić
 • Jasna Diklić
 • Ademir Omerćehajić 
 • Tarik Omerćehajić 
 • Nermin Brković 
 • Benjamin Bakija 
 • Olivera Blažević 
 • Saša Pavlović 
 • Luka Marjanović
 • Dejan Gegić 
 • Dino Subašić 
 • JU Centar za kulturu Tuzla, za doprinos razvoju udruženja
 • Udruženje „Vive žene“ Tuzla, za doprinos razvoju udruženja
 • Mirjana Karanović za doprinos razvoju mira i promocije umjetnosti kao sredstva rehabilitacije
 • Ernesa Mešić
 • Remira Osmanović
 • Asja Redžić
 • Mirzeta Hadžić-Suljkić
 • Nada Mladina
 • Vlado Kerošević
 • Mirjana Mešić

Od 2018. godine biraju se najbolje urađene uloge u pozorišnim predstavama ili filmovima  na osnovu prijedloga članova i ocjene rukovodstva udruženja. Dosadašnja priznanja dobili su:

 • Kemal Fazlić (2018) za ulogu Samanthe u predstavi “Weseljaci”
 • Sanja Vuleta (2019) za naslovnu ulogu u predstavi “Esmeralda”
 • Ajla Mušanović (2019) za ulogu Remzije u predstavi “Esmeralda”
 • Hena Trutović (2019) za ulogu Sare u filmu “Od gnijezda do zvijezda”
 • Tarik Kačapor (2019) za ulogu Tarika u predstavi “PAT”
 • Muhamed Delić (2019) za ulogu Alberta u predstavi “Alisa u zemlji slova”
 • Belma Huseinefendić (2020) za ulogu Djevojčice u prestavi “Dječak i Djevojčica)
 • Una Škrobić (2020) za ulogu Emine u predstavi “Kako sačuvati Ivicu i Maricu”
 • Adi Atlić (2020) za ulogu Dječaka u predstavi “Dječak i Djevojčica”
 • Edin Džaferović (2020) za ulogu Viče u predstavi “Ključ”