Pozorište mladih Tuzle do sada ima bogato festivalsko iskustvo. Sa niza festivala u regiji do sada smo donijeli 65 različitih priznanja i nagrada. Važno je istaći da takmičenje i nagrade nisu osnovni razlog učešća na festivala, nego se pri izboru festivala na koje bismo odlazili sa našim predstavama, pažljivo vodi računa o tome da djeca i mladi koji igraju u našim predstavama imaju priliku uspostaviti saradnju sa svojim vršnjacima, a sa druge strane, kroz umjetnost,  naučiti dodatne vještine i kompetencije neophodne za dalji razvoj.  Tako je vrijedno spomenuti neke od festivala: 

 • Festival umjetnosti mladih „Kaleidoskop“ Tuzla, BiH
 • Festival Srednjoškolskog stvaralaštva Konjic, BiH, 
 • Međunarodni festival „Fedra“ Bugojno, BiH, 
 • Internacionalni festival JUVENTA Sarajevo, BiH
 • Festival Akademskog teatra Modriča, BiH
 • Festival festivala Trebinje, BiH
 • Festival mladih Vlasenica, BiH
 • Međunarodni festival „Majske igre“ Bečej, Srbija, 
 • Niški ljetni festival Niš, Srbija,
 • Zrenjaninsko ljeto Zrenjanin, Srbija
 • Međunarodni festival kazališta mladih „Maslačak“ Sisak, Hrvatska,

Pored navedenih festivala, za razvoj Pozorišta mladih Tuzle značajni su:

 • Evropski festival „Bina mira“ Aachen, Njemačka
 • Dani Mladih Tuzle