Zadaci i ciljevi

U cilju proširenja palete svojih usluga, od 2016. godine se u saradnji sa Udruženjem „Mladi Tuzle“ Tuzla pokreće filmska produkcija Pozorišta mladih Tuzle sa ciljem afirmacije filmske, multimedijalne i audiovizuelne umjetnosti. Namjera je da se u okviru oblasti realizuju programi i aktivnosti:

  • produkcije (pretprodukcija, produkcija, postprodukcija) i koprodukcije igranih, dokumentarnih, dugometražnih, kratkometražnih i animiranih filmova, emisija i serija za sve uzraste,
  • pokretanje, organizacija i učešće na filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu,
  • kreiranje i realizacija različitih aktivnosti i projekata u području audio, video, tekstualnih, fotografskih, animacijskih i interaktivnih medija,
  • kreiranje različitih radio i TV emisija informativnog, edukativnog i kulturno-zabavnog programa
  • realizacija inovativnih programa u području filmske, multimedijalne i audiovizuelne umjetnosti
  • kreiranje različitih modela marketinških usluga (osmišljavanje, pokretanje i realizacija kampanja, lobiranja i javnih zagovaranja; produkcija radio, TV, internet klipova i džinglova; pokretanje internet portala i kanala; snimanje promotivnih i muzičkih spotova; dizajniranje različitih promotivnih materijala, plakata, letaka, banera)
  • realizacija različitih aktivnosti u oblasti modnog, grafičkog i web dizajna;