ALISA U ZEMLJI SLOVA

DANI MLADIH TUZLE 2019.
24 Februara, 2019
PAT
22 Februara, 2019
Prikaži sve

ALISA U ZEMLJI SLOVA

‘SVAKO JE PAMETAN NA SVOJ NAČIN…

…Ali ako sudiš o ribi po njenoj sposobnosti da se popne na drvo, ona će cijeli život provesti misleći da je glupa.’ – Albert Einstein

Predstava Alisa u zemlji slova je dio projekta DIS LEKCIJA pokrenutog na inicijativu dugogodišnje saradnice Amile Beširović, ali i samog Pozorišta; a kojeg je 2018. Godine finansirao Grad Tuzla.

Alisa u zemlji slova je nastala u produkciji sa Akedemijom umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i ujedno je master rad Amile Beširović na master programu Primjenjeno pozorište.

DIS LEKCIJA umjetničkim i scenskim pristupom obrađuje problem disleksije kod djece i mladih; a za cilj ima informisanje i potenciranje integracije, razumijevanja i privatanja osoba sa disleksijom. U svrhu boljeg razumijevanja i prezentovanja problema, predstava je interaktivnog karaktera.

„Ono što do ovog momenta nije u Pozorištu mladih Tuzle rađeno je forma interaktivnog teatra u zajednici kojem će gledaoci moći prisustvovati a samim tim i kreirati priču zajedno sa glumcima na sceni. Važno je uključiti publiku da ne budu nijemi posmatrači svega što vide, nego im kroz nove oblike teatra u zajednici pružiti šansu da kreiraju predstavu zajedno sa glumcima na sceni. Da se osjećaju slobodno i emotivno se povežu sa pričom na sceni i direktno pokažu svoja osjećanja i izraze svoje stavove. Kroz proces rada od septembra do decembra učesnici u predstavi su prolazili niz vježbi koje su ih spremile za direktan susret sa publikom.“

  • Amila Beširović o interaktivnom pristupu

Radnja predstave je fokusirana na svakodnevni život djevojčice  Alise koja, suočena sa disleksijom, nailazi na odbijanje, osjećaj manje vrijednosti i usamljenost. Ono što se javlja kao zaključak na kraju predstvae jeste kako pomjeranje ličnih granica mogućnosti i otvorenosti ka drugom i drugačijem će uvijek rezultirati pozitivnim ishodom i donijeti napredak.

„Disleksija nije ograničenje. Mnogi je smatraju darom. I mnogi smatraju da nije problem kada se otkrije da osoba ima disleksiju nego je to samo korak ka rješenju problema. Vodeći se izrekom Alberta Ajnštajna koji je i sam imao disleksiju : “Ako je suditi ribi po njenoj sposobnosti da se popne na drvo ona će cijeli život provesti misleći da je glupa” šalje se snažna poruka svoj djeci, mladima, nastavnicima, odgajateljima i roditeljima da ne smijemo imati ista očekivanja od svakog djeteta. Ne bismo trebali poštovati forme koje društvo nalaže bez obzira na posljedice i praviti da svaka osoba mora težiti istom rezultatu i istim postignućima. Prihvatiti različitosti i individualne mogućnosti će i nas i osobu sa kojom radimo činiti sretnom.“

  • Amila B. o problemu disleksije

Alisa u zemlji slova je inspirisana romanom ‘Riba na drvetu’ Malali Hant, a sadrži motive iz originalne ‘Alise u zemlji čuda’ što kreira osjećaj stalnog balansa racionalnog/stvarnog i idealnog/fiktivnog.

Premijerom predstave ‘Alisa u zemlji slova’ je potpisan ugovor o umjetničkoj saradnji između Pozorišta mladih Tuzle i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu na četiri godine.

U predstavi igra 16 mladih ljudi: Đina Perkić, Benjamin Avdić, Maida Hamzić, Samira Mujabašić, Muhamed Delić, Sanja Vuleta, Saša Pavlović, Elena Zendeli, Andrea Ajdaslić, Adnan Džekić, Mirna Aganović, Minja Bajrektarević, Emina Aganović, Aida Mujabašić, Darin Anić, Edin Džferović, Emin Turalić, Azra Vjezović i Melisa Telarević

Ekipu organizacije čini 20 osoba; a pedagoški rad i režiju potpisuje Amila Beširović.